top of page

Bøger og artikler

Barrison-feberen. Historien om Sisters Barrison, det dansk-amerikanske popfænomen, der rystede 1890'ernes europæiske storbyer og udfordrede synet på køn, krop og moral. Haase forlag 2020.

(Fås også som lydbog og ebog).

Tinget, magten og æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet. Doktordisputats. Odense Universitetsforlag 1999.

"At være almuen mægtig" - de jyske bønder og øvrigheden på reformationstiden. Landbohistorisk Selskab 1992.

Jeg skriver bloggen footballandmaterialculture.com britiske fodboldstadions og fodboldmuseer og har skrevet artikler om mange forskellige historiske emner, bl.a.:

  • Askespredning og mindehaver på engelske fodboldstadions

  • Engelske fodboldmuseer

  • Renæssancens krigskunst

  • Renæssancens befæstningssystem

  • Christian IVs tøjhus og våbenkøb

  • 1600-tallets lejesoldater

  • 1600-tallets bondesamfund

  • 1600-tallets retsforhold

scan0013.jpg
scan0014.jpg
scan0062_edited_edited.png
bottom of page